ASSIST

diagtva
Har ni kontroll på vikten?

 

ASSIST –  Underlättar, Rapporterar och Kontrollerar !             Systemkrav    Startsidan
Skicka info om ASSIST
Hur ser det ut ”på golvet”?
Arbetar ni efter att:

säkerställa kvalitén på era produkter ?
minska era överfyllnadskostnader ?
förbättra arbetsmetoder för    produktionspersonal ?
ASSIST produktionsuppföljning är hjälpen för
t.ex. industri som förpackar och fyller.Våra kunder finns inom allt från livsmedel- till färgindustri!
 

ASSIST –  ett produktionsuppföljningsprogram  bestående av fem moduler:

Vikt      Attribut      PM      Stopp      Metall 
Varje modul består av ett operatörs- och ett rapportprogram.Modulerna kan anslutas till nätverk eller på en PC.
Systemet är anpassat för alla nätverk i windowsmiljö.

Datakonstruktion AB ASSIST

Vilka fördelar ger ASSIST?

För e-märkning – Automatiska rapporter för nettoviktskontroll. Grafisk presen-
tation om batchen kan levereras. Rapporterna kan används till underlaget för e-godkännande.
Redovisning av överfyllnad med direkt redovisning av kostnad
Total kontroll av insamlade data med export till bl.a. Excel. Obegränsade exportmöjligheter till uppföljningssystem. Företagets PRODUKTIONSLEDNING /CONTROLLER får direktinformation  från produktionen.
Redovisning av för låg kvalitet, med direkt redovisning av kostnad, för att rätta till
produktionsfel.
Mindre papper vid produktionen med ASSISTattribut och ASSISTpm
Registrera stopptider med ASSISTstopp ! Summering av tiderna ger underlag för bonus, åtgärdsprogram och investeringar.

Mer detaljerad information / modul följer nedan:  // Skall vi skicka information?  Klicka här!

ASSIST – Varje modul består minst av ett operatörs- och ett rapportprogram! ððð
    (Här visas en schematisk bild hur programmen kan installeras).ASSIST Vikt

Viktkontroll som är anpassad till statisk stickprovsvägning med anslutningsmöjlighet för marknadens
alla statiska vågar (Precisa, Mettler, Satorius, m.fl) samt till Teltek checkweigers.
Rapportdelen redovisar varje stickprov för sig, perodindelat eller grupprapporter. Avslutsrapporter visar statistik för hela batchen.
Färdiga rapporter för ”e” märkning.

ASSIST Attribut

Visuell kontroll av förpackningar. Valfria kontrollpunkter samt valfria alternativ som visas i popuprutor.Rapportdelen visar statistik för respektive kontrollpunkt över vald tidsperiod.

ASSIST PM

Uppföljning av kontroll vid produktionsstart. Valfria kontrollkontrollpunkter, samt valfria alternativ som visas i popuprutor. Rapportdelen visar statistik.

ASSIST Stopp

Manuell inmatning av stopporsaker. Valfria orsaker. Rapportdelen visar summeringar av stopporsaker samt total tid för urvalet. Automatisk inmatning kan kopplas in. En noggrann  förstudie av produktionsflödet och kontrollpunkter måste genomföras.

ASSIST Metall

Insamling av tidpunkter för metallförekomst. Anpasssas till metalldetektorer som har skrivarutgång. Rapportdelen visar tidpunkt för metallförekomster samt summeringar under längre tidsperioder. För uppföljningen finns beskrivningsfält som beskriver varför metallförekomsten uppstod.